از شرح قصّه تو بیان آب میشود...

۳۲ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده استبه روشنای تو زل میزند سیاهی ها

شبیه غبطه ی جامانده ها به راهی ها
مسکین، یتیم، اسیر، همه زود آمدند 

مثل همیشه در صف این خانه آخرم 


شوق بهشت سهم بقیه ز من مخواه

از گندم مزار شما ساده بگذرم


من خواب دیده ام پس از آبادی بقیع

نذر ضریح توست النگوی مادرم...