از شرح قصّه تو بیان آب میشود...‌مست از غم توام، غم تـو فرق می کند

محو تـوام که عالمِ تـو فرق می کند


یک دم نگاه کن که مـرا زیر و رو کنی

باید عوض شد، آدم تـو فرق می کند


تنها کمی به من نظر لطف می کنی؟

آقای مهربان! کم تـو فرق می کند...
از کلامت چه بگویم که چه با جانم کرد

محکمات کلمات تو مسلمانم کرد...
اگر به دامن وصل تو دست ما نرسد

کشیده‌ایم در آغوش، آرزوی تو را ...
شهر مدینه بوی خوش کربلا گرفت

ای مادر تبار شهیدان خوش آمدی...
سر روی دیوار غریبی گریه میکرد
حالا که فهمیدست اسرار مگو را

خیبرشکن را داغ پهلویی شکسته
دیگر نیازی نیست تا بغضی گلو را...هر کس که نداند تو که بهتر دانی

در خانه چرا نقاب بستم؛ نه حسن؟


امروز چه ساکتی حسن جان چه شده؟

(گفت:) مادر به خدا حسین هستم، نه حسن...
آری شکستند و شکستند و شکستند

هم حرمتش را هم دلش را... هم بماند...
مریم پیِ زیارتت آید اگر به قم

اقرار می کند که همانا تو برتری
ای کشته ی مژگانِ سیاه تو سپاهی
ما نیـز هلاکیم، به ما نیـز نگاهی...درد اگر درد تو باشد چه خیالیست حسین
دلخوش داشتن خوب ترین دردسرم...به احترام محمّد زمین تبسم کرد

تو آمدی و جهان دست و پای خود گم کرد